خانه / شهدای مسجد / 26-شهيد مسعود شاحيدر / آمده هنگام سفر-فراز هایی از دفتر برادر شهید مسعود شاحیدر

آمده هنگام سفر-فراز هایی از دفتر برادر شهید مسعود شاحیدر

۱-آمده هنگام سفر

 دامن همت بکمر

ز سر دنیا بگذر

 عهد خود از یاد مبر

 جبهه دهد بوی ظفر                               

انشاا…

 2- لطف خدا یار ببین

منتظرت فتح مبین

دشمن بدبخت حزین

هست خداش در کمین

بهر تو فردوس برین

 چیست مگر بهتر از این

 انشاا….

۳- زین بنه بر اسب وفا

 اسلحه را تیز نما

خیز توکل به خدا

 بشنو پیام شهدا

 خوش بود ان روز که ما

 همراه جمع اسرا

 در حرم کرب وبلا

 نماز پیروزی بپا

 امامت روح خدا

انشاا…

۴- شور شوید

 عشق شوید

 موج شوید

 شعله شوید

 همچو دلیران حنین

 همچو صحابی حسین

 بر شب بیداد زنید

سلسله زنجیر شوید

 تا همه در بند کشید

 ظالم دیوانه بغداد

 انشاا….

۵- اسب سفر ساز کنید

 نیمه شبان راز کنید

 عقده دل باز کنید

 اسب سحر ساز کنید

 خوب و انداز کنید

 حمله را آغاز کنید

۶- پر نما رزمنده خشاب

 چهره معطر زگلاب

 بوسه بزن روی کتاب

 هان بشتاب

هان بشتاب

 پا بنه بر روی رکاب

 می رسد از عرش خطاب

 هر نفست هست ثواب

 شاوی تو روز حساب

۷- اسلحه را گیر به کف

 در ره ایمان و شرف

 شعله گشا سوی هدف دشمن شوم نا خلف

 لا تخف ای آب زکف

 مقصد ما قدس و نجف

۸- توشه ما صبر وفا

 بر لب ما ذکر و دعا

 قلب پر از خوف و رجا

سینه پر از شور و صفا

 جان تهی از عجب و ریا

سافر کرب و بلا

دم به دم از عرش و سما

 مژده رسد جانب ما

هست خدا یار شما

 پیش برو

 پیش بیا

یک دو سه گام است بجا

 تا حرم خون خدا

 انشاا…

 

همچنین ببینید

رهروی ایستاده بر راهی سرخ -فراز هایی از دفتر برادر شهید مسعود شاحیدر

وقتی به آبی آسمان می اندیشم وسعت روح و اندیشه شهدا که یکرنگ و زلال …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معادله را حل کنید *