خانه / شهدای مسجد / شهداي مسجد / معرفی تمامی شهدای مسجد

معرفی تمامی شهدای مسجد

 

۱-شهیدعبدالامیر  آبزاده

 

 

 

 

نام پدر

محمد

محل شهادت

اروند رود

نام عملیات

والفجر ۸

رمز عملیات

یا زهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۷

تاریخ شهادت

۲۱/۱۱/۱۳۶۴

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲- شهید مسعود  آریانپور

 

 

 

 

نام پدر

ابراهیم

محل شهادت

سایت ۵

نام عملیات

فتح المبین

رمز عملیات

یا زهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۰

تاریخ شهادت

۷/۱/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳- شهید ناصر آریانپور

 

 

 

 

نام پدر

ابراهیم

محل شهادت

شهر دزفول

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۲

تاریخ شهادت

۲۸/۹/۱۳۶۱

نوع عضویت

ـ ـ ـ

توضیحات

بر اثر اصابت موشک

 

 

 

۴- شهید  هادی احمد بارانی

 

 

 

 

نام پدر

احمد

محل شهادت

جبهه شوش

نام عملیات

ایزایی

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۰

تاریخ شهادت

۳۱/۲/۱۳۶۰

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۵- شهید عزیزا  ادیبی پور

 

 

 

 

نام پدر

ماشاءا..

محل شهادت

صالح مشطط

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۲

تاریخ شهادت

۱۵/۲/۱۳۶۰

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

بعد از خنثی کردن یک میدان  مین به شهادت رسید

 

 

 

 

 

۶- شهید علیرضا  اصغرپور

 

 

 

 

نام پدر

عبدالمحمد

محل شهادت

جبهه کرخه

نام عملیات

ایزایی

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۳۹

تاریخ شهادت

۱۰/۸/۱۳۵۹

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۷- شهید محمد افخم

 

 

 

 

نام پدر

محمدعلی

محل شهادت

جبهه بستان

نام عملیات

طریق القدس

رمز عملیات

یا حسین(ع)

تاریخ تولد

۱۳۴۴

تاریخ شهادت

۱۳/۹/۱۳۶۰

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۸- شهید مجید انجام

 

 

 

 

نام پدر

محب

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

کربلای ۵

رمز عملیات

یا فاطمه الزهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۷

تاریخ شهادت

۱/۱۲/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۹- شهید امیر پلنگچی

 

 

 

 

نام پدر

مجید

محل شهادت

جبهه کرخه

نام عملیات

کربلای ۵

رمز عملیات

یا فاطمه الزهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۶

تاریخ شهادت

۲۴/۲/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۰- شهید عبدالکریم  تیغ کار

 

 

 

 

نام پدر

عبدالحسین

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

کربلای ۵

رمز عملیات

یا فاطمه الزهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۸

تاریخ شهادت

۸/۱۲/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۱- شهید محمد علی جاموسی

 

 

 

 

نام پدر

خداداد

محل شهادت

جبهه خرمشهر

نام عملیات

بیت المقدس

رمز عملیات

یا علی ابن ابیطالب

تاریخ تولد

۱۳۴۱

تاریخ شهادت

۱۰/۲/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۲- شهید یوسف جاموسی

 

 

 

 

نام پدر

خداداد

محل شهادت

جبهه فاو

نام عملیات

والفجر۸

رمز عملیات

یا زهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۹

تاریخ شهادت

۲۰/۳/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۳- شهید علیرضا حاتمی نسب

 

 

 

 

نام پدر

رجب

محل شهادت

جزیره سهیل

نام عملیات

کربلای ۴

رمز عملیات

محمد رسول ا

تاریخ تولد

۱۳۴۹

تاریخ شهادت

۴/۱۰/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۴- شهید احمد حلمی

 

 

 

 

نام پدر

عیدی محمد

محل شهادت

منطقه کربلای۴

نام عملیات

کربلای ۴

رمز عملیات

یا محمد

تاریخ تولد

۱۳۶۴

تاریخ شهادت

۴/۱۰/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۵- شهید عبدالامیر خرمی

 

 

 

 

نام پدر

غلامرضا

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

کربلای۵

رمز عملیات

یافاطمه زهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۷

تاریخ شهادت

۲۴/۲/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۶- علی محمد  خروسی نژاد

 

 

 

 

نام پدر

محمد علی

محل شهادت

شلمچه

نام عملیات

کربلای ۵

رمز عملیات

یا فاطمه الزهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۶

تاریخ شهادت

۶/۱۲/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۷- شهید محسن خلف پور

 

 

 

 

نام پدر

جوی

محل شهادت

جزیره مجنون

نام عملیات

بدر

رمز عملیات

یا فاطمه الزهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۶

تاریخ شهادت

۲۶/۱۲/۱۳۶۳

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۱۸- شهید غلامرضا دگله

 

 

 

 

نام پدر

ـ ـ ـ

محل شهادت

ـ ـ ـ

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۱

تاریخ شهادت

۱۹/۱۰/۱۳۵۹

نوع عضویت

ـ ـ ـ

توضیحات

در طی درگیری در جبهه فیاضه آبادان

 

 

 

۱۹- شهید عبدالکریم راجی

 

 

 

 

نام پدر

احمد

محل شهادت

نوار مرزی

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۳۹

تاریخ شهادت

۳/۷/۱۳۵۸

نوع عضویت

سپاهی

توضیحات

در حین ماموریت

 

 

 

۲۰- شهید عبدالامیر رمی

 

 

 

 

نام پدر

سالم

محل شهادت

ـ ـ ـ

نام عملیات

کربلای ۴

رمز عملیات

محمد رسول ا

تاریخ تولد

۱۳۴۷

تاریخ شهادت

۴/۱۰/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

مفقودالاثر

 

 

 

۲۱- شهید عبدالرضا زاده مبارک

 

 

 

 

نام پدر

حسین

محل شهادت

ـ ـ ـ

نام عملیات

بعد ازوالفجر ۸

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۶

تاریخ شهادت

۲۶/۹/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۲- شهید محمد حسین زمانی نیا

 

 

 

 

نام پدر

موسی

محل شهادت

جبهه کرخه

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۰

تاریخ شهادت

۹/۹/۱۳۵۹

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۳- شهید محمد علی زمانی نیا

 

 

 

 

نام پدر

موسی

محل شهادت

جزیره مجنون

نام عملیات

بدر

رمز عملیات

یا فاطمه الزهرا

تاریخ تولد

۱۳۴۲

تاریخ شهادت

۲۳/۱۳/۱۳۶۳

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۴- شهید ناصر سبزی دیلمی

 

 

 

 

نام پدر

حسن

محل شهادت

جزیره مینو

نام عملیات

کربلای ۴

رمز عملیات

محمد رسول ا

تاریخ تولد

۱۳۴۴

تاریخ شهادت

۴/۱۰/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۵- شهید محمدرضا شاحیدر

 

 

 

 

نام پدر

موسی

محل شهادت

جزیره آبادان

نام عملیات

والفجر۸

رمز عملیات

یا زهرا(س)

تاریخ تولد

۱۳۴۷

تاریخ شهادت

۵/۱۲/۱۳۶۴

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۶- شهید مسعود شاحیدر

 

 

 

 

نام پدر

محمد

محل شهادت

اروندرود

نام عملیات

والفجر ۸

رمز عملیات

یا زهرا(س)

تاریخ تولد

۱۳۴۵

تاریخ شهادت

۲۶/۱۱/۱۳۶۴

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۷- شهید احمد شریف

 

 

 

 

نام پدر

عباس

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

رمضان

رمز عملیات

یا صاحب الزمان ادرکنی

تاریخ تولد

۱۳۴۲

تاریخ شهادت

۲۵/۴/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۸- شهید محمد شریف

 

 

 

 

نام پدر

عباس

محل شهادت

جبهه چزابه

نام عملیات

والفجر

رمز عملیات

یا الله

تاریخ تولد

۱۳۴۴

تاریخ شهادت

۹/۱۱/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۲۹- شهید محمد حسین صحراگرد زاده

 

 

 

نام پدر

رجب

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

بیت المقدس

رمز عملیات

یا علی ابن ابی طالب(ْع)

تاریخ تولد

۱۳۴۰

تاریخ شهادت

۱۷/۲/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳۰- شهید مجید صدف ساز

 

 

 

 

نام پدر

احمد

محل شهادت

تپه چشمه

نام عملیات

فتح المبین

رمز عملیات

یا زهرا(س)

تاریخ تولد

۱۳۴۲

تاریخ شهادت

۲/۱/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳۱- شهید حسن طالبی فر

 

 

 

 

نام پدر

ـ ـ ـ

محل شهادت

اطراف کرخه

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۳۹

تاریخ شهادت

۹/۸/۱۳۵۹

نوع عضویت

ـ ـ ـ

توضیحات

در درگیری با نیروهای دشمن

 

 

 

۳۲- شهید علیرضا  ظهور درویش

 

 

 

 

نام پدر

حسن

محل شهادت

بستان

نام عملیات

طریق القدس

رمز عملیات

یا حسین(ع)

تاریخ تولد

۱۳۴۱

تاریخ شهادت

۱۲/۹/۱۳۶۰

نوع عضویت

سپاهی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

۳۳- شهید عبدالکریم عطار

 

 

 

 

نام پدر

ـ ـ ـ

محل شهادت

تنگ ابوغُریب

نام عملیات

ایزایی

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

ـ ـ ـ

تاریخ شهادت

۲۳/۱۲/۱۳۶۲

نوع عضویت

ـ ـ ـ

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳۴- شهید سید مهدی علوی

 

 

 

 

نام پدر

مصطفی

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

رمضان

رمز عملیات

یا صاحب الزمان(عج)

تاریخ تولد

۱۳۴۱

تاریخ شهادت

۲۵/۱/۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳۵- شهید عبدالحسین عیدک زاده

 

 

 

 

نام پدر

رحمان

محل شهادت

جبهه خرمشهر

نام عملیات

بیت المقدس

رمز عملیات

یا علی ابن ابی طالب(ع)

تاریخ تولد

۱۳۴۴

تاریخ شهادت

۱۰/۲/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳۶- شهید محسن عیدک زاده

 

 

 

 

نام پدر

کریم

محل شهادت

ام الرصاص

نام عملیات

کربلای ۴

رمز عملیات

محمد رسول الله(ص)

تاریخ تولد

۱۳۴۸

تاریخ شهادت

۴/۱۰/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳۷- شهید مهدی عیدی مراد

 

 

 

 

نام پدر

عبدالحسین

محل شهادت

دار خوین

نام عملیات

بیت المقدس

رمز عملیات

یا علی ابن ابی طالب(ع)

تاریخ تولد

۱۳۴۳

تاریخ شهادت

۱۰/۲/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۳۸- شهید محمود فرزانه

 

 

 

 

نام پدر

احمد

محل شهادت

ـ ـ ـ

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۱

تاریخ شهادت

۱۵/۱۰/۱۳۵۹

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

در حال آزمایش سلاحی که خود ساخته بود(شهادت)

 

 

 

۳۹- شهید احمد فروتن

 

 

 

 

نام پدر

رضا

محل شهادت

آبادان

نام عملیات

ایزایی

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۳۴

تاریخ شهادت

۶/۱۰/۱۳۵۹

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۴۰- شهید محمد فعال

 

 

 

 

نام پدر

حسن

محل شهادت

مهاباد

نام عملیات

ـ ـ ـ

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۳۵

تاریخ شهادت

۱۳۵۹

نوع عضویت

سپاهی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۴۱- شهید احمد لیاقتی راد

 

 

 

 

نام پدر

مصطفی

محل شهادت

دشت عباس

نام عملیات

پدافندی

رمز عملیات

ـ ـ ـ

تاریخ تولد

۱۳۴۲

تاریخ شهادت

۲۴/۵/۱۳۶۰

نوع عضویت

سپاهی

توضیحات

بر اثر ترکش خمپاره

 

 

 

۴۲- شهید عبدالحمید محمود نژاد

 

 

 

 

نام پدر

محمود

محل شهادت

جبهه اروند رود

نام عملیات

والفجر ۸

رمز عملیات

یا زهرا(س)

تاریخ تولد

۱۳۳۹

تاریخ شهادت

۲۱/۱۱/۱۳۶۴

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۴۳- شهید علی مشتاق دزفولی

 

 

 

 

نام پدر

احمد

محل شهادت

اروند کنار

نام عملیات

والفجر۸

رمز عملیات

یا زهرا(س)

تاریخ تولد

۱۳۴۸

تاریخ شهادت

۲۱/۱۱/۱۳۶۴

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۴۴- شهید علیرضا  نوری

 

 

 

 

نام پدر

احمد

محل شهادت

اروند کنار

نام عملیات

والفجر۸

رمز عملیات

یا زهرا(س)

تاریخ تولد

۱۳۴۷

تاریخ شهادت

۲۶/۱۱/۱۳۶۴

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۴۵- شهید حبیب  وکیلی

 

 

 

 

نام پدر

رحمان

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

کربلای ۴

رمز عملیات

محمد رسول ا

تاریخ تولد

۱۳۴۸

تاریخ شهادت

۴/۱۰/۱۳۶۵

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

 

۴۶- شهید محمد رضا یوسف نیا

 

 

 

 

نام پدر

مجید

محل شهادت

جبهه شلمچه

نام عملیات

رمضان

رمز عملیات

یا صاحب الزمان ادرکنی

تاریخ تولد

۱۳۴۳

تاریخ شهادت

۳۱/۴/۱۳۶۱

نوع عضویت

بسیجی

توضیحات

ـ ـ ـ

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معادله را حل کنید *