خانه / نشریه / طنز / طنز- نحوه دوشیدن شیر ۲ گاو از دیدگاه مختلف

طنز- نحوه دوشیدن شیر ۲ گاو از دیدگاه مختلف

نحوه دوشیدن شیر ۲ گاو  از دیدگاهای مختلف …

سوسیالیسم :دو گاو دارید.یکی را نگه می دارید.دیگری را به همسایهء خود می دهید.

کمونیسم : دو گاو دارید.دولت هر دوی آنها را می گیرد تا شما و همسایه تان را در شیرش شریک کند..

فاشیسم : دو گاو دارید.شیر را به دولت می دهید.دولت آن را به شما می فروشد..

کاپیتالیسم : دو گاو دارید.هر دوی آنها را می دوشید.شیرها را بر زمین می ریزید تا قیمتها همچنان بالا بماند..

نازیسم : دو گاو دارید.دولت به سوی شما تیراندازی می کند و هر دو گاو را می گیرد..

آنارشیسم : دو گاو دارید.گاوها شما را می کشند و همدیگر را می دوشند..

سادیسم : دوگاو دارید.به هر دوی آنها تیراندازی می کنید و خودتان را در میان ظرف شیرها می اندازید..

آپارتاید : دو گاو دارید. شیر گاو سیاه را به گاو سفید می دهید ولی گاو سفید را نمی دوشید..

دولت مرفه : دو گاو دارید.آنها را می دوشید و بعد شیرشان را به خودشان می دهید تا بنوشند..

بوروکراسی : دو گاو دارید.برای تهیهء شناسنامهء آنها هفده فرم را در سه نسخه پر می کنید ولی وقت ندارید شیر آنها را بدوشید..

سازمان ملل : دو گاو دارید.فرانسه شما را از دوشیدن آنها وتو می کند.آمریکا و انگلیس گاوها را از شیر دادن به شما وتو می کنند.نیوزلند رای ممتنع می دهد..

ایده آلیسم : دو گاو دارید.ازدواج می کنید.همسر شما آنها را می دوشد..

رئالیسم : دو گاو دارید.ازدواج می کنید.اما هنوز هم خودتان آنها را می دوشید..

متحجریسم : دو گاو دارید.زشت است شیر گاو ماده را بدوشید..

فمینیسم : دو گاو دارید.حق ندارید شیر گاو ماده را بدوشید..

پلورالیسم : دو گاو نر و ماده دارید.از هر کدام شیر بدوشید فرقی نمی کند..

لیبرالیسم : دو گاو دارید.آنها را نمی دوشید چون آزادیشان محدود می شود..

دموکراسی مطلق : دو گاو دارید.از همسایه ها رای می گیرید که آنها را بدوشید یا نه..

سکولاریسم : دو گاو دارید.پس به خدا نیازی نیست..

همچنین ببینید

احمقانه ترین سوالات IT !

شرکت بریتیش تله کام یا همان BT لیستی از عجیب ترین سوالاتی را که کاربران …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

معادله را حل کنید *