خانه / اخبار / اخبار جلسات قرائت قرآن (صفحه 35)

اخبار جلسات قرائت قرآن

گروههای … جوانان!

جلسه جوانان پس از گذشت ۴ماه از دایری مجدد، دوباره سازماندهی و گروه بندی شد! طی اخبار واصله از خبرنگار خبرگزاری مصجد چندی است ۲ گروه ۵ نفره با عنوان مطالعاتی و البته چندمنظوره در جلسه راه اندازی شده است، و گروه سوم در مرحله عضو گیری می باشد. مسئول جلسه …

ادامه نوشته »

مجریان جلسه جوانان

جلسه جوانان از توان، تجربه و نیروی جوانان مسجد بهره می گیرد.  طی تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئول جلسه جوانان مسجد، آقای عبدالحمید انجیری دزفولی؛ جلسه جوانان از جوانان باتجربه، متعهد و دلسوز مسجد جهت رونق بخشیدن به جلسه جوانان استفاده می نماید.  در این راستا هر یک از آقایان …

ادامه نوشته »