1380

۱۳۸۰- اعضای گروه های جلسه جوانان

گروه ذاکرین رسول نظر زاده مهدی امینی محمد علی سالاری مرتضی حبیبی مقدم سید مهدی حیات زاده محمد امیدیان صادق خلف پور حمید رضا پاپی علیرضا بنوره مجید تیغ کار رسول قانعی سید نائب پور امین خجسته فر مهدی دیا حسین رضا مانور مسگر رحمان بلواسته     گروه شاکرین …

ادامه نوشته »

۱۳۸۰-اسامی شرکت کننده در اردوی نوروزی

اسامی شرکت کننده در اردو ی نوروزی ۲۸ الی ۱۳۷۹/۱۲/۳۰ ۱- مهدی محمد سعید ۲- مهدی محمد فر ۳- مهدی شامیر ۴-  علی خامسی ۵- محسن سلامتی فر ۶- محمد صادق سعادت کیا ۷- مصطفی سعادت کیا ۸- حاجی زاده ۹- امیر رئوفیان ۱۰- سعید همت فر ۱۱- محمد رضا …

ادامه نوشته »

۱۳۸۰-شرکت کنندگان در اردوی بقعه علی شلگهی

اسامی شرکت کنندگان در اردوی علی شلگهی ۵/۱۱/۸۰ ۱- سید علی حیات زاده   ۱۸- سید نصرالله وسمه گر ۲- حسین رحمانی نسب   ۱۹- محمد صادق خلف پور ۳- علی رضا بنوره   ۲۰- احسان علویان ۴- امیر سعادت خواه   ۲۱- محمد صفایی پور ۵- محمد حسین بیگدلی …

ادامه نوشته »